Algemene voorwaarden ⋆ proVphotography
17693
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17693,nouveau-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
READ ME

Algemene voorwaarden

per 1 januari 2012

 

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

1. ALGEMEEN

 

1.1 De foto’s op www.provphotography.nl zijn eigendom van de eigenaar, Freddy van Vliet, handelend onder Freddy V Photography en Pro V Photography. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar hebben geen toestemming ze, op welke wijze dan ook, te vermeerderen of gebruiken.

 

1.2 Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik van de foto’s kunt u contact opnemen met Freddy V Photography. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen.

 

1.3 Freddy V Photography kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij materiële en/of immateriële schade tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 

1.4 Freddy V Photography stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen.

 

1.5 Freddy V Photography verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.

 

1.6 Ondanks de uiterste zorg die Freddy V Photography aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

 

1.7 Freddy V Photography aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.

 

1.8 Freddy V Photography behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

1.9 Instellingen, organisaties of personen die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade toebrengen aan hun identiteit of anderszins kunnen zich, onder vermelding van gegronde redenen, melden. Freddy V Photography zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.

 

1.10 Bij gebruikmaking van de diensten van Freddy V Photography in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

1.11 Achteraf kan er geen beroep op Freddy V Photography worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s vanaf een cd/dvd/mail.

2. AUTEURSRECHTEN VAN DE FOTO’S

 

2.1 Het auteursrecht van de foto’s ligt ten allen tijde bij Freddy V Photography.

 

2.2 De klant geeft Freddy V Photography toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media) en in drukwerk (zoals flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding.

 

2.3 Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf per email kenbaar te maken. Eventuele vergoeding kan gevraagd worden als de in dit lid benoemde eisen van toepassing zijn.

 

2.4 Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Freddy V Photography.

 

2.5 Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.

 

2.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Freddy V Photography.

 

2.7 Vermeld ten alle tijde Freddy V Photography bij het plaatsen van een foto.

3. PRIJSOPGAVEN, BETALINGEN EN PRIJZEN

 

3.1 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 

3.2 De (koop)prijs luidt in euro’s.

 

3.3 Betaling geschiedt vooraf of direct na de fotoshoot. Betaling dient per banktransactie of contant te geschieden.

 

3.4 U ontvangt vooraf of bij betaling de bijbehorende factuur.

 

3.5 Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

 

3.6 Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 40,00. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

 

3.7 Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

4. ANNULERINGSVOORWAARDEN

 

4.1 Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.

 

4.2 Annuleren voor een fotoshoot dient maximaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is, zal Freddy V Photography 50% van de anders gemaakte kosten in rekening brengen voor de wederpartij.

5. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

 

5.1 Freddy V Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen.